Emdr en Hooggevoeligheid (Hsp)

Emdr is een verwerkings methode, oorspronkelijk ingezet ten behoeve van het verwerken van ernstige trauma’s. Gebeurtenissen waar je van blijft wakker liggen of die niet van je netvlies af gaan. Tegenwoordig wordt Emdr ook breder ingezet en is het nog steeds een boeiend veld in ontwikkeling.

Ook voor mensen met hooggevoeligheid is het een werkzame methode. Wat mij daarin opvalt is dat hooggevoelige mensen binnen deze methode een paar extra dingen nodig hebben: meer rust, iets meer delen wat men voelt, en iets meer tijd om te verwerken wat de oogbewegingen aanraken.

Bekend is dat hooggevoelige mensen heel veel tegelijk waarnemen. De Emdr bevestigt dit op ‘omgekeerde wijze’; tijdens het herinneren komen er heel veel nuances boven. Doorgaan op de rode draad van de gebeurtenis werkt wel, mits er voldoende ruimte is onderweg. Te snel doorgaan, dan kan het emotionele brein het niet meer bijbenen. Ook zitten er zeer genuanceerde afslagen en keuzes in de sessie.
Inmiddels heb ik hele bijzondere sessies mogen ervaren met deze hooggevoelige doelgroep. Het eindresultaat is: meer rust, het vermogen om een situatie of gevoel achter zich te laten, opluchting (bevrijding) en verhelderende inzichten. De sessies maken nog eens extra duidelijk hoe mensen hun ervaringen opslaan en, hoe subtiel Emdr kan werken, ook voor deze Hsp doelgroep.

Wil je meer weten ? www.openspirit.nl